Consecințe neplăcute ale deschiderii către ceilalți

Un motiv principal pentru care omul caută singurătatea Am spus duminica trecută că tipul acesta de om care preferă izolarea, care preferă singurătatea, care se depărtează de oameni, care se mişcă departe de oameni, acţionează astfel şi pentru că vrea să-şi salveze personalitatea, vrea să-şi salveze adâncul ființei lui. Şi greşeala lui este următoarea: pe…

Tipul de om care se mişcă în negare

Cel care-şi omoară chiar și sentimentele Tipul de om care ne preocupă este tipul care caută izolarea, care vrea să stea departe de ceilalți, să scape de ceilalți. Este un tip care se mişcă în negare. Celelalte două tipuri, ar spune cineva, se mişcă şi în afirmare. Acesta din urmă, însă, se mişcă în negare….

Închis într-un mod constrângător

Subiectul nostru este tipul de om care caută independenţa, izolarea, singurătatea. Personal, cred că omul este ceea ce este din naştere, dar mai este şi ceea ce devine cât trăieşte. Pe de altă parte, nu este numai ceea ce devine, ci este şi ceea ce este din naştere. Fiecare dintre noi are o predispozițe sau…

Departe chiar şi de sinele lor

Ceva care se impune să facem Ne vom referi şi astăzi la cel care se depărtează de ceilalți oameni. Îndeosebi în epoca noastră, când viața – felul de viaţă, societatea, mentalitatea, duhul care există –  și civilizația sunt de aşa manieră încât îl scot pe om din sine însuşi şi-l fac să se reverse în…

Izolarea sănătoasă şi izolarea bolnăvicioasă

Baza echilibrului omului Cu ajutorul lui Dumnezeu încercăm să aprofundăm, să ne afundăm în sufletul omului şi să înaintăm, cât putem mali adânc, înlăuntrul lui, din punct de vedere psihologic şi duhovnicesc, să descoperim lucruri pe care nu le cunoaştem, dar care ne răvăşesc şi sub aspect psihologic şi duhovnicesc. Vă amintiți, am spus că…

Oameni care-i consideră pe ceilalţi oameni duşmani ai lor

Să avem atitudinea corectă faţă de semenii nostri Am spus că omul, de vreme ce a fost făcut după chipul lui Dumnezeu, nu este singur, nu este individ. După cum nici Dumnezeu Tatăl nu este singur. Unde este Tatăl, acolo este şi Fiul, acolo este şi Sfțntul Duh. Dumnezeirea este una, dar în ce priveşte…

Iubirea ca manifestare bolnăvicioasă

Vorbim despre omul acela care, într-un fel, chiar şi atunci când pare un bun creştin, este contaminat de acea boală care-l face să caute aprobarea celorlalți, aprecierea lor, liniştea lui depinzând de ceilalți , de poziția pe care o iau ceilalți față de el. Merită astăzi să spunem căteva cuvinte despre iubirea la acest om….

Supunerea care nu eliberează

Ceva ce nu se poate numi creştinism Facem, după cum ştiţi, o încercare de a pătrunde mai adânc în om şi de a putea, astfel, să ne cunoaştem mai bine pe noi înşine, prin urmare, să luăm o poziţie mai adevărată faţă de Dumnezeu, încât Dumnezeu să poată, dacă noi avem poziţia potrivită, să ne…

Cele trei straturi ale sufletului

Vom încerca, cu ajutorul lui Dumnezeu, să facem o analiză în domeniu. Avem în față un lac. Apa pare liniştită şi uneori se mişcă, dar nimeni nu ştie ce se află in adâncul ei. Cineva antrenat, de pildă, un scafandru, se scufundă şi coboară pană la fundul lacului, dacă nu este prea adânc, vede ce…

Semaforul

O mamă și o fiică. La trecere de pietoni. Semafor. 46 de secunde. Mai puțin de un minut. Atât le-am zărit. Dinaintea mea. Îmbrățișate. Mama avea capul acoperit. Palidă. Semn vizibil de terapie. Chimioterapie. Fetița îi săruta mâinile. 28 de secunde. Mai puțin de jumătate de minut. Sensibilă, toamna își plouă cerul. Secundele rămase sunt…

Pr. Rafail Noica: … Ce vedeți nevindecat, și toate durerile prin care treceți, vor fi răscumpărate de Dumnezeu

Ce este pocăința? Descopăr că pocăința este nimic altceva decât avântul unui suflet de la viața aceasta biologică ‒ și, de la un punct încolo, plicticoasă ‒, către nețărmurire, către veșnicie. Avântul înseamnă să călătorești undeva, și nu vorbim simbolic. Este o călătorie reală, doar că nu fizică. Pentru a ajunge la Împărăția Cerurilor, la…

SFÂNTUL MARE MUCENIC PANTELIMON (27 iulie)

ACATISTUL SFÂNTULUI MARE MUCENIC PANTELIMON Troparul Sfântului Mare Mucenic şi tămăduitor Pantelimon, glasul al 3-lea: Purtătorule de chinuri, Sfinte şi tămăduitorule Pantelimoane, roagă pe Milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre. Condacul 1 Înaintea celui cu chip şi nevinovăţie îngerească, a vrednicei slugi a Domnului nostru, care prin nestrămutată credinţă s-a învrednicit…