Tâlcuire a Sfântului Teofan Zăvorâtul la Sâmbăta cea Curată

 [Evr. 1, 1-12; Mc. 2, 23 – 3, 5]. S-au apropiat oamenii de paharul Domnului, au fost la cina Domnului: Slavă Ţie, Dumnezeule! Slavă Ţie, Dumnezeule! Slavă Ţie, Dumnezeule! Mare zi a Domnului este astăzi! Preaslăvită prăznuire în cer! Nu este oraş, nici sat, nici casă în care cineva să nu se fi împărtăşit. Pe toată întinderea Rusiei,…

Tâlcuire a Sfântului Teofan Zăvorâtul la Vinerea cea Curată

„Domnul celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriţi le dă har” (Pilde 3, 34). Să-ţi aduci aminte de aceste cuvinte mai ales când mergi la spovedanie. Trufia este lucrul care leagă cel mai strâns limba ca să nu spună: sunt păcătos. Smereşte-te deci înaintea Domnului, nu te cruţa, nu te teme de faţa omului. Descoperă-ţi ruşinea, ca să…

Tâlcuire a Sfântului Teofan Zăvorâtul la Joia cea Curată

„Teme-te de Dumnezeu şi te fereşte de tot răul” (Pilde 3, 7). Hotarul postirii tale să fie următorul: la sfârşitul lui, în tine să se sălăşluiască frica de Dumnezeu şi să se înrădăcineze hotărârea nestrămutată de a te feri de tot răul, chiar dacă pentru aceasta ar trebui să pierzi totul, chiar şi viaţa. Pentru aceasta, nu te…

Tâlcuire a Sfântului Teofan Zăvorâtul la Miercurea cea Curată

„De vei chema înţelepciunea şi spre cunoştinţă vei îndrepta glasul tău, şi de o vei căuta pe dânsa ca pe argint şi de o vei săpa ca pe o comoară, atunci vei afla frica Domnului şi cunoştinţa lui Dumnezeu o vei afla” (Pilde 2, 3-5). Rădăcina vieţii plăcute lui Dumnezeu este frica de Domnul, îndată ce aceasta va veni,…

Tâlcuire a Sfântului Teofan Zăvorâtul la Marţea cea Curată

Se citeşte despre zidire, despre starea cea dintâi de cădere şi despre făgăduinţa mântuirii în Domnul nostru Iisus Hristos. Ia aminte şi învaţă! Cazi la Domnul – şi El îţi va da lumină care va lumina întunericul păcatelor tale, aşezând pe reazem trainic gândurile tale care se înviforează şi dorinţele inimii tale iubitoare de păcat – hotărârea cea bună…

Kyra Sarakosti – adică Doamna Post (sau Doamna „40 de zile”)

Doamna Post sau Doamna Patruzeci de zile reprezintă o tradiţie ortodoxă locală din Grecia a calendarul Postului Mare. Doamna Patruzeci de zile nu are gură deoarece posteşte, mâinile îi sunt încrucişate a rugăciune şi are şapte picioare. Cu fiecare săptămâna încheiată, i se „taie” un picior din cele 7, ultimul picior fiindu-i tăiat în Sâmbăta Mare.   Post…

Cuvânt al Sfântului Teofan Zăvorâtul în Lunea cea Curată

„A venit postul, maica înfrânării.” Dar ce fel de vreme a fost până în această zi? Vreme de desfrânare. Sufletul desfrâna cu toate lucrurile plăcute care-i cădeau sub ochi, şi cu oameni, şi cu lucruri, şi mai ales cu patimile păcătoase. Tot omul îşi are patima sa, căreia îi face pe plac întru totul. E vremea să punem capăt…