dacă aţi şti cât e de mare dulceaţa şi lărgimea şi tăria când ajungi la capătul tuturor poves­tirilor … acolo unde limba tace şi unde totul se spune dintr-o suflare!

Unge-mi inima cu untdelemnul milei Tale, Preamilostivul meu Domn. Fie ca niciodată mânia împotriva celor puternici şi nici dispreţul fată de cei slabi să nu-mi cuprindă ini­ma! Căci totul e mai firav decât roua dimineţii. Fie ca niciodată să nu se cuibărească în inima mea ura fată de cei ce complotează răul împotriva mea, spre…

Ce fericit poate fi un suflet în rugăciune, Doamne!

Când m-am trezit, am simţit lumina zilei şi m-am bucurat ştiind că Iisus este cu mine. Am început rugăciunea şi încet-încet mi s-a încălzit inima. Am simţit mare bucurie în suflet. Prezenţa lui Iisus s-a făcut simţită în inimă printr-o fericire şi o dulceaţă care m-au cuprins ca într-o îmbrăţişare de mamă care, după ce…

Dulcea-sărutare

Maica Domnului Eleusa (Glikofilusa) sau Dulcea-sărutare – fresca din Biserica Chora din Constantinopol – Muzeul Kariye sau Chora – este considerata a fi una dintre cele mai frumoase biserici bizantine.

Neprivind noi la cele ce se văd, ci la cele ce nu se văd, fiindcă cele ce se văd sunt trecătoare, iar cele ce nu se văd sunt veşnice. (2 Co 4:18)

Maica Domnului îmi împlineşte rugăciunile. Trăiesc pe revărsarea unor adevărate valuri de dragoste, care îmi copleşesc toată fiinţa pătrunsă de conştiinţa nimicniciei mele ca om pe pământ. Stau căzut în faţa icoanei, în genunchi, implorând milă, ajutor şi dragoste pentru mine şi pentru toţi ai mei, părinţi, rude, prieteni, binefăcători, vrăjmaşi. (…) Sunt cum mă…

Osteneala inchinării face parte din orice făptuire fiindcă atunci din ele e gata să ţâşnească mângâiere; ea face ostenelile ca un fagure de miere pentru cel care le indură. Pentru cine simte puţin dulceata ascunsă inăuntrul ostenelilor chiar şi purtarea crucii e dulce din pricina ei.

Nimic nu e atât de iubit de Dumnezeu şi cinstit de ingeri, nimic nu umileşte atât pe satana, nu bagă spaima în demoni, nu ingrozeşte păcatul, nu face să ţâşnească cunoaşterea, nu atrage mila, nu şterge păcatele, nu duce la dobăndirea milei, nu inţelepţeşte inima, nu aduce măngâiere şi nu uneşte mintea ca singuraticul îngenuncheat…

Zi de zi căutăm liniştirea

Sufletul singuraticului seamănă cu un izvor de ape, aşa cum l-au asemănat deja Părinţii de demult. Ori de câte ori se linişteşte şi face să înceteze în el toate mişcările auzului şi vederii, singuraticul vede limpede în ele pe Dumnezeu şi pe sine însuşi, şi din el ţâşnesc ape limpezi şi dulci, care sunt gândurile…

Despre rugaciune

Rugăciune adevărată e cea care ascultă de voia lui Dumnezeu şi e născută in noi de gândirea la legile dumnezeieşti. Prin sârguinta în implinirea acestora, iubirea fată de ele ne impinge să rostim cereri aprinse privitoare la ele. Grija conştiintei pentru implinirea poruncilor e deja o rugăciune curată, cum şi suferinta inimii la dispretuirea lor…

Gandul zilei

Ci să fie omul cel tainic al inimii, întru nestricăcioasa podoabă a duhului blând şi liniştit… (1 Petru 3:4) Ai revărsat mireasma Ta, iar eu am respirat-o şi acum jinduiesc după Tine; te-am gustat, iar acum mi-e foame şi sete de Tine; M-ai atins, iar acum ard de dorinţă după pacea Ta… (Sfantul Augustin)