Sf Isaac Sirul: Cuvinte catre singuratici despre viata duhului, taine dumnezeiesti, pronie si judecata [22]

Cuvantul 3

Al aceluiasi frate Mar Isaac episcop si singuratic.
Felurite capitole despre cunoastere, in care se gasesc contemplari inalte si o cunoastere desavarsita, intelegeri dense si minunate si mari taine ce slujesc bucuriei si veseliei sufletului si cresterii lui in cele duhovnicesti.


Intaia suta a capitolelor despre cunoastere

(continuarea)

51. Cuvântul „Judecăţile Tale sunt adânc mare” [Ps 35, 7] are acelaşi inţeles cu cuvântul: „Intuneric sub picioarele Tale” [Ps 17, 10]. Prin „sub picioarele Tale” psalmistul arată lucrurile care îl depăşesc, fiindcă într-adevăr de nepătruns sunt contemplările Judecăţii, Proniei şi Economiei Sale faţă de fiinţele raționale. 52. „Intunericul” propriu treptei duhovniceşti e atunci când mintea e înghiţită de minunare şi primeşte în Duh o înţelegere care cade pe neaşteptate peste sufletul său şi-i ţine mintea nemişcată, în timp ce toate cele văzute se ascund privirii ei intr-o necunoaştere şi nesimţire a lucrului pe care încearcă să-L privească. Acest întuneric face ca mintea să rămână nelucrătoare ca atunci când un nor invăluie un lucru şi-l sustrage vederii ochilor trupeşti. 53. Mucenic viu e cel ce se căieşte cu adevărat. Prin lucrările lor, lacrimile întrec sângele, iar căinţa întrece mucenicia. Mucenicia lacrimilor vine înainte muceniciei sângelui atunci când vom primi cununa. Mucenicii sângelui vor primi cununa o dată cu ceilalți, mucenicii lacrimilor o vor primi înaintea celorlalţi. Cine se căieşte cu adevărat pare aşadar să primească o dublă cunună. 54. Scopul rostirii de psalmi să fie o convorbire liniştită cu Dumnezeu într-o implorare tăcută şi neincetată. Să nu inmulțim ca neghiobii rostirea lor atunci când ne lăsăm găndurile să hoinărească prin gunoi, dar să nu ieşim din ele decât atunci când suntem lipsiti de bunătăţile pe care o minte înţeleaptă obişnuieşte să le strângă în acele clipe.

55. Vrei dar să te făleşti cu trupul rugându-te, stând în picioare ca un viteaz ascet, sau cauti bucuria inimii tale? Scris este: „Spune cinci cuvinte cu ințelegere” [ 1 Co 14, 19] și opreşte-te de îndată ce te simti cuprins de betie. Dar dacă urmăreşti o stare în picioare mai bună, se poate, chiar ținând limba tăcută, să o prelungim într-o veghere lungă, fără a împiedica rostirea. Atunci inima inaintează în înţelegere din pricina marii odihne pe care i-o aduc cele spuse. 56. Toată cunoaşterea se imparte în două: într-una ce tine de simturi [sensibilă] şi alta care tine de intelegere [inteligibilă]. Cea dintâi se numeşte făptuire [practică], şi este virtutea, cea de-a doua se numeşte vedere [contemplare]. Cea dintâi se împarte la rândul ei în două: într-o făptuire materială şi una imaterială; cea materială e lucrată în legătură cu ceilalți oameni, cea imaterială e cea pe care omul o lucrează cu sine însuşi. 57. Genurile făptuirii materiale sunt: slujirea bolnavilor primirea străinilor, spălarea celor osteniti, milostenia dată celor lipsiţi, mângâierea celor indurerati şi intristati în inima lor [Mt 25, 35-36], a da o invătătură folositoare creşterii semenilor noştri împreună cu celelalte, prin care se împlineşte iubirea de aproapele potrivit voii lui Dumnezeu. 58. Genurile făptuirii imateriale sunt toate cele care nu se pot săvârşi în afara noastră: fecioria, postul, lacrimile, citirea, slujba, liniştirea, rugăciunea şi cele asemenea acestora. Prima parte se numeşte jumătatea unei părti; a doua se numeşte partea părtilor, fiindcă imbrătişează toată partea făptuitoare. Partea materială nu e de-ajuns insă pentru a elibera mintea de materialitatea gândurilor care stă în mişcarea patimilor. Partea a doua însă curătă sufletul de mişcările materiale şi îl apropie de partea mai bună care se numeşte contemplare. De aceea, adevăratii singuratici se străduiesc să lucreze neîncetat această parte materială mai bună pentru ca, odată curătiti de aceasta, să fie inăltati cu uşurintă de la gândurile materiale la contemplare. 59. Există o rugăciune particulară şi una generală: o rugăciune generală e, de exemplu: „Facă-se voia Ta” [Mt 6, 10], una particulară e, de exemplu: „Şi pentru aceasta de trei ori L-am rugat pe Domnul” [2 Co 12, 8]. Fiindcă avem un potrivnic, firea noastră are nevoie de multe [rugăciuni]. Suntem imbrăcati într-un suflet aplecat spre alunecare, şi nu e de aiuns intotdeauna să ne rugăm la modul general. Nici măcar cei desăvârşiti nu pot stărui multă vreme în aceasta. Vedem că şi sfintii cunoşteau diverse forme de rugăciune, cum arată fericitul Pavel şi ceilalţi Apostoli. Si Sfintii Părinti au aşezat în Biserică psalmii lui David pentru că în ei sunt diverse forme de rugăciune. De aceea, la începutul tuturor Ceasurilor rânduite au aşezat ca temelie a mântuirii rugăciunea care ne-a fost dată de Mântuitorul; după ea vin rugăciunile pe care Duhul le-a alcătuit spre povătuirea şi desfătarea noastră prin gura fericitului proroc [David], şi care sunt cântările [psalmii] lui; iar apoi, pentru ceasurile care rămân, ne potrivim rugăciunile cu ceea ce ne arată firea noastră, potrivit bolii ei care ne sileşte sa-L chemăm în ajutor pe Creatorul nostru. O rugăciune variată ajută o gândire slabă şi neputincioasă şi învată să iubim firea. Dar în vremea când inteligenta va fi sănătoasă şi se va ridica la o treaptă înaltă, dorinta se va rostogoli fără greutate spre Dumnezeu. 60. Aşa cum e cu neputintă ca urechea să audă un cuvânt fără să se fi scos un sunet, tot aşa nici inteligenta nu se poate ocupa înăuntrul ei de patimi fără o materie oarecare.

<- pagina anterioara     continuare ->

Anunțuri

2 gânduri despre &8222;Sf Isaac Sirul: Cuvinte catre singuratici despre viata duhului, taine dumnezeiesti, pronie si judecata [22]&8221;

  1. Pingback: Sf Isaac Sirul: Cuvinte catre singuratici despre viata duhului, taine dumnezeiesti, pronie si judecata [21] | indulciri cu dor

  2. Pingback: Sf Isaac Sirul: Cuvinte catre singuratici despre viata duhului, taine dumnezeiesti, pronie si judecata [23] | indulciri cu dor

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s